top of page

SAMTALSGRUPP

Behöver du verktyg för att bearbeta dina erfarenheter av att leva eller ha levt i en relation med våld?

Genom att delta i en samtalsgrupp får du möjlighet att börja bearbeta dina erfarenheter tillsammans med andra som befunnit sig i liknande situationer. 

Samtalsgrupperna pågår under tio tillfällen och vi arbetar utifrån 

Alla Kvinnors Hus manualbaserade samtalsmetod. 

Du behöver inte bo i Sundbyberg för att delta i grupp eller få annat stöd från oss. 

SAMTALSGRUPPER 2023

Nästa samtalsgrupp planeras för våren 2023. Vi inleder alltid kontakten med ett enskilt samtal för att se att vi kan möta dina behov. Det kostar 750 kronor att delta i samtalsgrupp, i det ingår arbetsmaterial. 


Vår 2023 Dagtid 12.00-13.30
v 16-25 

 

bottom of page