SAMTALSGRUPP

Behöver du verktyg för att bearbeta dina erfarenheter av att leva eller ha levt i en relation med våld?

Genom att delta i en samtalsgrupp får du möjlighet att börja bearbeta dina erfarenheter tillsammans med andra som befunnit sig i liknande situationer. 

Samtalsgrupperna pågår under tio tillfällen och vi arbetar utifrån 

Alla Kvinnors Hus manualbaserade samtalsmetod. 

SAMTALSGRUPPER HÖST 2022

Under hösten erbjuder vi två samtalsgrupper.

Vi inleder alltid kontakten med ett enskilt samtal för att se att vi kan möta dina behov. Det kostar 750 kronor att delta i samtalsgrupp, i det ingår arbetsmaterial. 

Kvällsgrupp
Tisdagar 18.15-19.45


Datum 
20 sep- 29 nov
(uppehåll v 44)
Dagsgrupp
Tisdagar 12.30-14.00


Datum 
4 okt - 13 dec
(uppehåll v 44)