SAMTALSGRUPP

Behöver du verktyg för att bearbeta dina erfarenheter av att leva eller ha levt i en relation med våld?

Genom att delta i en samtalsgrupp får du möjlighet att börja bearbeta dina erfarenheter tillsammans med andra som befunnit sig i liknande situationer. 

Samtalsgrupperna pågår under tio tillfällen och vi arbetar utifrån en manualbaserad samtalsmetod. 

SAMTALSGRUPPER 2022

Vi planerar att erbjuda en samtalsgrupp under sen vår respektive hösten 2022.

Mer info kommer!