top of page

SAMTALSGRUPP

Behöver du verktyg för att bearbeta dina erfarenheter av att leva eller ha levt i en relation med våld?

Genom att delta i en samtalsgrupp får du möjlighet att börja bearbeta dina erfarenheter tillsammans med andra som befunnit sig i liknande situationer. 

Samtalsgrupperna pågår under tio tillfällen och vi arbetar utifrån 

Alla Kvinnors Hus manualbaserade samtalsmetod. 

Du behöver inte bo i Sundbyberg för att delta i grupp eller få annat stöd från oss. 

SAMTALSGRUPPER 2023/2024

 Vi inleder alltid kontakten med ett enskilt samtal för att se att vi kan möta dina behov. Det kostar 750 kronor att delta i samtalsgrupp, i det ingår arbetsmaterial. 

Preliminära datum kommande grupper

VÅR 2024

Kvällsgrupp tisdagar 18.00-19.30 start 16 april

bottom of page