top of page

VILKA ÄR VI?

Kvinnojouren i Sundbyberg grundades 2015. Vi är en idéburen ideell förening som arbetar mot våld i nära relationer genom att ge stöd till kvinnor och barn som är utsatta för våld och hot och genom att sprida kunskap om våld i nära relationer. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna men arbetar för ett jämställt samhälle utifrån en feministisk värdegrund. Du behöver inte vara boende eller skriven i Sundbyberg för att vända dig till oss.

Vi är anslutna till paraplyorganisationen Unizon som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Gå in här

bottom of page