top of page

BLI MEDLEM I KVINNOJOUREN I SUNDBYBERG

 

Kvinnojouren i Sundbyberg är en ideell förening och vi är därför beroende av våra medlemmar. Ett medlemskap löper över ett kalenderår och kostar 100 kronor. 
Det finns två olika typer av medlemskap i Kvinnojouren i Sundbyberg, aktiv medlem och stödmedlem. 

 

Aktiv medlem kan enskilda personer bli, som identifierar sig som kvinnor och som delar Kvinnojourens värdegrund enligt stadgarna. Du behöver inte vara boende eller skriven i Sundbyberg. Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens inriktning genom att delta och rösta fram styrelsen på årsmötet, samt lägga fram motioner gällande förändringar av verksamheten. 

Personer som identifierar sig som män, företag eller föreningar som sympatiserar med vårt arbete kan bli stödmedlemmar. Som stödmedlem har man inte rösträtt eller möjlighet att bli vald till någon av föreningens organ, men man har fortfarande närvaro- och förslagsrätt vid årsmötena.


Ju fler medlemmar vi har, desto starkare blir vi som förening!
Tack för ditt stöd!

bottom of page