top of page

BLI MEDLEM I KVINNOJOUREN I SUNDBYBERG

 

Kvinnojouren i Sundbyberg är en ideell förening och vi är därför beroende av våra medlemmar. Ett medlemskap löper över ett kalenderår och kostar 100 kronor.

 

Medlem kan enskilda personer bli, som definierar sig som kvinnor och som delar Kvinnojourens värdegrund enligt stadgarna. Du behöver inte vara boende eller skriven i Sundbyberg. Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens inriktning genom att delta och rösta fram styrelsen på årsmötet, samt lägga fram motioner gällande förändringar av verksamheten. 

Stödmedlem kan privatpersoner, företag eller föreningar bli, som sympatiserar med vårt arbete men som inte kan eller vill arbeta aktivt inom Kvinnojouren.


Tack för ditt stöd!

bottom of page