VILL DU BLI VOLONTÄR? 

Att vara volontär i en kvinnojour är viktigt, men också lärorikt. Vi söker alltid efter personer som är intresserade av att engagera sig inom jouren. Allt arbete inom jouren är ideellt och det är viktigt att dina värderingar stämmer överens med vår värdegrund.

Tidigare erfarenheter av jourarbete är meriterande men den personliga lämpligheten väger tyngst.  

För att kunna bli volontär vill vi att:

  • Du är feminist

  • Du identifierar dig som kvinna

  • Du bör vara minst 20 år

  • Kan engagera dig ungefär 6 timmar per månad 

  • Har genomgått vår grundutbildning

 

Grundutbildning  och rekrytering av nya volontärer genomförs vanligtvis två gånger per år.

Nästa grundutbildning är prelimärt januari/februari 2022, utbildningen är förlagd under en helg samt en vardagskväll.

 

Välkommen att skicka in din intresseanmälan till volontar@kvinnojourenisundbyberg.com

.